روز جهانی بهداشت دست

 شرکت داروسازی آسیا شیمی طب (واحد آلپرو) به مناسبت روز جهانی بهداشت دست مورخ 1395/02/15 ، سمیناری را در بیمارستان رسول اکرم (ص) برگزار کرد