لایت بادی اسپیدکس

ماده قالبگیری سیلیکونی دندانپزشکی

 

ترکیب:

پلی سیلوکسان، الاستومرسیلیکونی از نوع متراکم 

کاربرد:

♦ ماده نهایی برای روش قالبگیری دو مرحله ای

(wash-putty)

♦ ماده تزریقی برای قالبگیری یک مرحله ای

♦ ماده قالبگیری برای ریلاین کردن

زمان بالینی ( نسبت معمولی مخلوط ) :

حداکثر 4 دقیقه و 30 ثانیه

نگهداری:

دور از تابش مستقیم آفتاب، در دمای 25-15درجه سانتی گراد

تاریخ انقضاء:

3 سال پس از تاریخ تولید درج شده روی جعبه

بسته بندی:

لایت بادی 120 میلی لیتری و دستورالعمل مصرف