کن گوتا پرکا

مخروط های مسدود کننده کانال دندان


تولید شده در سایزهای استاندارد 140-15  با (tapering (0.04,0.06 در سایزهای 40-15  گوتاهای جانبی با سایزهای FM – FF - MF - XF - F  ارائه شده به صورت تک سایز و اسورت

کاربرد:
مواد پر کننده روت کانال

نگهداری:
دور از تابش مستقیم آفتاب، در دمای 25-15 درجه سانتی گراد

تاریخ انقضاء:
3 سال پس از تاریخ تولید درج شده روی جعبه

بسته بندی:
در بسته های 102 عددی به صورت تک سایز و اسورت