ضدعفونی کننده سریع سطوح

مینوتن اسپری

تحت لیسانس : آلپرو - آلمان

 

  • محلول آماده مصرف، جهت ضد عفونی سریع سطوح و ابزار به صورت افشانه
  • ضدعفونی کننده سریع سطوح لوازم پزشکی مانند دستگیره یونیتها، میزها و تختهای جراحی
  • فاقد آلدئید وفنل
  • سازگار با محیط زیست
  • موثر بر باکتریها مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و MRSA و قارچها ویروسها
  • ویروسهای پوشش دار مانند H1N1, H5N1, HBV, HCV, HIV, Herpes
  • تایید شده توسط VAH/DGHM

 

مواد موثره:

  • الکل، آمونیوم چهار ظرفیتی و تری آلکیل آمین

 

بسته بندی:

  • بطری 500 میلی لیتری همراه با اسپری و گالن 4 لیتری

 

  

طیف اثر میکروبی

زمان اثر

باکتری و قارچ

1 دقیقه

ویروسهای پوشش دار (HIV, HBV, HCV)

هرپس، آنفولانزا (H1N1, H5N1, BVDV)  واکسینا

30 ثانیه

ویروسهای پوشش دار (ادنو ویروس)

2 دقیقه