ژل ضدعفونی کننده دست

 ژل ضد عفونی کننده دست آماده به مصرف

بدون نیاز به آبکشی 

در حجم 90 سی سی